A jednak instruktor nauki jazdy nie może być zatrudniony na podstawie Umowy o Dzieło

     Na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt II UK 187/11 instruktor nauki jazdy nie może być zatrudniony na jej podstawie.

     Umowa o dzieło jest umowa cywilnoprawna określona Kodeksem cywilnym art. 627-646. Zakres tej umowy określa Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową: zobowiązującą, odpłatną, wzajemną oraz konsensualną. Warunkiem zaistnienia umowy o dzieło jest określenie w umowie dzieła jakie ma wykonać przyjmujący zamówienie.

     Sprawą zainteresował się ZUS. OSK  na podstawie tych Umów zatrudniali instruktorów nie płacąc za nich składek ubezpieczeniowych tnąc koszty swojej działalności.

     Sąd w uzasadnieniu wskazał że umowa zakładała rezultat, którego nie da się zapewnić. Może się bowiem okazać, że dana osoba nigdy nie zda egzaminu po ukończeniu szkolenia.