AKCJA RZETELNA CENA I WSPÓŁPRACA Z KIEROWCĄ PL

Pragniemy Państwa poinformować że PSINJ nawiązało współpracę z Stowarzyszeniem Kierowca PL w  ramach akcji "RZETELNA CENA".

W ramach współpracy PSINJ będzie reprezentowało akcję wymyśloną i zapoczątkowoną przez Kierowcę PL a szczególności przez:

- weryfikację ośrodków zgłaszających chęć udziału w akcji

- przekazanie formularza zgłoszeniowego wraz z regulaminem dla każdego ośrodka biorącego udział w akcji.

- przekazanie Ośrodkowi Szkolenia Kierowców materiałów reklamowych (naklejki plus certyfikat).

Liczymy że Akcja przyniesie szeroki odzew w naszym lokalnym środowisku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.