C.D Serialu P.t. "Czy zdąrzymy do Stycznia 2013 "

Powołując się na informacje zawarte w artykule "Nowe prawo jazdy na zakręcie" autorstwa T. Żółciaka umieszczonego w Dzienniku Gazeta Prawna wynika:

1) Jeżeli Rozporządzenia nie zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu, to trudno będzie WORD-om dotrzymać procedur przetargowym dot. nowego systemu teleinformatycznego do terminu 19.01.2013

" Wszystko zależy od tego, kiedy wyjdzie rozporządzenie określające wymogi systemu. Jeśli zostanie opublikowane w przyszłym tygodniu, przełom sierpnia i września na wybór wykonawcy jest realny "- uważa Ryszard Pasikowski, dyrektor WORD Lublin, który ma reprezentować wszystkie ośrodki podczas przetargu.

Pamiętajmy że w chwili obecnej, pod Rozporządzeniami musi złożyć podpis Minister Spraw Wewnętrznych, a potem muszą być upublikowane.

2) Aby Starostwa Powiatowe mogły w 100% wywiązywać się ze swoich obowiązków narzuconych Ustawą o Kierujących, muszą mieć wgląd do Centralnej Ewidencji Kierowców ( CEK). W chili obecnej jest ok 30 problemów uniemożliwiających poprawne działanie systemu. Starostwa nie dostają informacji o zakazach prowadzenia lub wykroczeniach.

Z informacji do których dotarł DGP, wynika że Ministerstwo Transportu dało czas do końca lipca Ministerstwu Spraw Wewnętrznych na odpowiedz, kiedy CEK będzie sprawny. Jeżeli nie to Starostwa uruchomią tymczasowe bazdy danych z pominięciem CEK ( zastanawiające jak?)

Mamy ciąg dalszy serialu pt. " Czy zdąrzymy do Stycznia 2013", a w całym tym zamieszaniu tracą kursanci. Szkoły Jazdy niewiedzą jak mają przygotwowywać ich do egzaminu teoretycznego i jak odpowiadać na pytanie; " Jak ja będe zdawać egzamin?"