Nowy Członek Zarządu PSINJ

W trakcie ostatniego walnego zgromadzenia czlonków, w głosowaniu został wyłoniony nowy skarbnik naszego Stowarzyszenia!

Serdecznie witamy Panią Dagmarę Romanowicz w roli Skarbnika Pomorskiego Stowarzyszenia Instruktorów Nauki Jazdy!

 

 

Gratulujemy Pani Dagmaro!!