NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO!

                           Uwaga zmiana numeru konta bankowego!

         Zarząd PSINJ podjął uchwałę o zmianie banku, prowadzącego nasze stowarzyszeniowe konto.Z początkiem roku 2015 zamknęliśmy dotychczasowy rachunek w banku BZ WBK a całość środków przeniesliśmy na nowy, prowadzony przez Mbank . Aktualny numer konta na stronie głównej!

Operacja zmiany banku podyktowana była oszczędnościami, obecnie opłata miesięczna za prowadzenie rachunku stowarzyszenia kształtuje się na poziomie 7 pln/ mies. zamiast 15 pln/ mies. w poprzednim banku.

Prosimy członków o zwrócenie uwagi na numer rachunku przy opłacaniu składki za 2015 rok. Dziękujemy.

                                                                                                                                                                                           Zarząd PSINJ