Zmiany w Zarządzie

Po walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dn. 04 czerwca br.  oraz  zebraniu i ukonstytuowaniu się  nowego zarządu doszło do zmian we władzach PSINJ.

Kolega Mariusz Markowski objął funkcję prezesa a dotychczasowy prezes kol. Arkadiusz Żukowski został wiceprezesem.

Po rezygnacji kol. Maiusza Sabisza , dotychczasowego sekretarza walne zgromadzenie wybrało na jego miejsce kol. Tadeusza Brzezińskiego.Ustanowiono również funkcję rzecznika prasowego , którym został skarbnik Karol Kreft. Kadencja władz trwa 4 lata.

 Aktualny skład Zarządu wraz z tel w zakładce "Kontakt"