Zarząd PSINJ uchwalił wysokość wpisowego i składki członkowskiej.

Zarząd Pomnorskiego Stowarzyszenia Instruktorów Nauki Jazdy uchwalił wysokość wpisowego oraz składek członkowskich na rok 2012. Wpisowe wynosi 50 pln, płatne jednorazowo ( nie dotyczy członków- załozycieli ). Składka członkowska 10 pln/m-c , płatna od lutego br. W miarę możliwości prosimy wpłacać składki za dłuższy okres niz 1 m-c z góry. Ułatwi to nam rachunkowość. W miesiącu marcu będziemy rozdawać legitymacje członkowskie instruktorom, którzy opłacili składki. Wpłaty prosimy kierować na rachunek PSINJ w Kredyt Banku.;                                                                                                                                                                                                                                                                           Nr konta 77 1500 1706 1217 0006 8685 0000

                                                                                 dziękujemy za terminowe opłacanie składek

                                                                                                          Zarząd PSINJ